Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol ondersteunen is mijn doel. Met name in het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het potentieel. De weg daar naartoe is maatwerk, ik zal dan ook na een eerste kennismaking en inventarisatie het plan iedere keer afstemmen op uw bedrijf, uw medewerker en zijn/haar persoonlijke situatie.

Bij de ondersteuning in het vergroten van de zelfredzaamheid en het komen tot passende mogelijkheden heb ik een groot pallet aan instrumenten beschikbaar. Bijvoorbeeld systemisch coachen, een persoonlijkheidstest, het vinden van kernkwaliteiten, CV-booster, sollicitatietraining.

Trajecten worden uitgezet als maatwerk binnen de kaders van de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Mijn verslaggeving kan onderdeel worden van uw dossier naar het UWV. Maar er is ook een mogelijkheid dat ik het complete traject ter hand neem en u ontzorg bij de rapportage en communicatie richting UWV. Binnen alle trajecten wordt gehouden aan de actuele wet- en regelgeving.

De opvolgende doelen voor de door mij verzorgde re-integratietrajecten zijn:

  1. Terugkeren in de eigen of andere passende werkzaamheden binnen het bedrijf
  2. Onderzoeken van andere passende mogelijkheden elders op de arbeidsmarkt
  3. Effectieve inzet van de resterende mogelijkheden binnen een organisatie of instelling

Bij het behalen van deze doelen geldt ‘afspraak is afspraak’ voor alle partijen.

Benieuwd naar mijn mogelijkheden? Ik ben benieuwd naar uw vraagstuk op re-integratiegebied. Neem gerust contact op via het formulier of bel mij rechtstreeks.